HK „Krušik“ a.d. proizvodi dva tipa Ag-Zn akumulatora:

  • tip ASC-K

  • tip ASC-SK

AKUMULATORSKA BATERIJA 15ASC-K-45

1. Tehnički podaci akumulatorske ćelije ASC-K-45

proizvođač HK „KRUŠIK“ a.d.
oznaka akumulatora ASC-K-45
nazivni kapacitet akumulatora 45 Ah
nazivni napon akumulatora  1.5 V
nazivna struja punjenja 5.0 A
maksimalan napon punjenja 2.0 V
napon otvorenog kola napunjenog akumulatora 1.82-1.86V
minimalni krajnji napon pri pražnjenju  1.0 V
nazivna struja pražnjenja 0.2Cn(A) 9 A
kontrolna struja pražnjenja 20A
radna temperatura -20°C do +50°C
intenzitet struja pražnjenja 0.5 do 5Cn(A), pri kratkotrajnim opterećenjima do 750A
kućište poliamid
dimenzije  55.5 x 52 x 157 mm ( dužina x širina x visina )
težina bez elektrolita 720g
sa elektrolitom 890g
akumulatorska ćelija se isporučuje u nenalivenom i neformiranom stanju
elektrolit: rastvor hemijski čistog KOH ( p.a.)   ρ=1.40 – 1.45g/cm3 na 20±5 oC
samopražnjenje: ne sme biti veće od 15% kapaciteta iz prethodnog ciklusa posle 30 dana na temperaturi 205 oC
vek skladištenja maksimalno 48 meseci u nenalivenom stanju
– maksimalno 6 meseci u nalivenom i električno ispražnjenom stanju
– maksimalno 30 dana u električno napunjenom stanju

2. Tehničke karakteristike akumulatorske baterija 15 ASC-K-45

Nominalni napon baterije je 22.5V
Nominalni kapacitet baterije 45Ah
Dimenzije baterije 432 x 130 x 221 mm
Težina baterije – sa elektrolitom 17kg
– bez elektrolita 14kg
Broj pokretanja motora vazduhoplova je 120 sa utroškom do 5Ah za svako pokretanje u toku veka trajanja. Radni vek akumulatorske baterije je 120 časova leta vazduhoplova u vremenu od 6 meseci. 5.0 A
Broj uzastopnih pokretanja motora vazduhoplova je 3, bez dopunjavanja, sa utroškom do
5Ah za svako pokretanje, pri čemu su struje 250, 550, 750, 500A u trajanju od respektivno
4, 3, 4, 29 sekundi sa pauzom između startovanja od 3 minuta a krajnji napon ne sme da padne ispod 0.6V po ćeliji.
2.0 V
Otpornost na vibracije: Sa amplitudama u opsegu 0.5 – 0.7 mm sa frekvencijom od 20 – 150Hz. 1.82-1.86V
Otpornost na centrifugalno ubrzanje – pri poprečno centrifugalnom ubrzanju 3 – 4g
– ubrzanju od dna prema ventilu iznosi 6 – 7g

Pored proizvodnje navedenih tipova akumulatora i akumulatorskih baterija Fabrika akumulatora ima proizvodne mogućnosti za servisiranje Ni-Cd akumulatorskih baterija, kao i za reciklažu Ag-Zn akumulatora.