Među proizvodima HK „Krušik“ a.d. u oblasti brodarstva koriste se Ni-Cd akumulatori sa lamelnim elektrodama tip KPL i tip KPH.

Tip KPL služi kao rezervni izvor za napajanje:

  • brodske rasvete

  • komunikacionih sistema

  • navigacionog sistema

  • sistema upravljanja

Tip KPH koristi se:

  • za startovanje dizel-motora kod manjih plovnih sredstava

  • kao rezervni izvor napajanja električnih potrošača koji zahtevaju veliki intenzitet struja u kratkom vremenskom intervalu, kao što su starteri gasnih turbina, radari i slicno