Baterije za elektroprivredu se koriste kao rezervni izvor napajanja sistema zaštite i nužnog osvetljenja u trafostanicama distributivnih i prenosnih sistema u proizvodnji električne energije.