14000 Valjevo
Vladike Nikolaja 59
Srbija

+381 14 221 121/2750 ili 2550 Služba prodaje

krusikprodaja@eunet.rs

+381 14 221 121/2437 Rukovodilac Akumulatora                  Dragan Jovanović

dragan.jovanovicak@eunet.rs

Lokacija HK „Krušik” a.d., Akumulatori