14000 Valjevo
Vladike Nikolaja 59
Serbia

  • +381 14 221 121/2750 ili 2550 Služba prodaje

  • krusikprodaja@eunet.rs

  • +381 14 221 121/2437 Rukovodilac Akumulatora Dragan Jovanović

  • dragan.jovanovicak@eunet.rs

Lokacija HK „Krušik” a.d., Akumulatori