Nikl-kadmijum akumulator je najpouzdaniji akumulatorski sistem koji je danas dostupan na tržištu. Njegove jedinstvene osobine omogućuju mu da bude korišćen u aplikacijama i okruženju koje nisu dostupne za druge akumulatorske sisteme. Zbog tog razloga nikl-kadmijum akumulatori postaju prvi izbor za korisnike koji imaju potrebu za sistemima rezervnog napajanja koje karakteriše velika pouzdanost, dug životni vek i minimalnim aktivnostima u oblasti održavanja.

U cilju obezbedjivanja optimalnog rešenja za širok opseg primene koji postoji, HK „Krušik“ a.d. proizvodi Ni-Cd akumulatore sa lamelnim elektrodama u tri tipa, i to: KPL, KPM i KPH.KPL akumulator je konstruisan za primenu gde se od akumulatora zahteva napajanje DC električnom energijom u relativno dugom vremenskom periodu. Maksimalni intenzitet struje kojim ovaj tip akumulatora može snabdeti potrošače je ograničen na 0.5 C5, mada je moguće ostvariti kratkotrajna strujna opterećenja do 1 C5.

KPM akumulator se koristi u aplikacijama gde se od akumulatorske baterije zahteva snabdevanje električnom energiom u vremenskom interevalu od 30 minuta do 3 sata ili sa „mešovitim“ strujnim opterećenjem koji se sastoji od perioda visokih i niskih strujnih opterećenja. Aplikacija može imati učestano ili povremeno pražnjenje baterije.

KPH akumulatori se koriste u aplikacijama gde postoji relativno visoka strujna potrošnja u kratkim vremenskim periodima, u trajanju obično manjem od 30 minuta. Aplikacija može imati učestano ili povremeno pražnjenje baterije.
Pored Ni-Cd baterija takodje proizvodimo i recikliramo Ag-Zn (srebro-cink) akumulatore i akumulatorske baterije. One se generalno koriste za startovanje vojnih aviona. Zbog visoke vrednosti sadržaja srebra, u mogućnosti smo da demontiramo značajan deo srebra i da ga prečistimo do 99 % čistoće.

Pored Ni-Cd baterija takodje proizvodimo i recikliramo Ag-Zn (srebro-cink) akumulatore i akumulatorske baterije. One se generalno koriste za startovanje vojnih aviona. Zbog visoke vrednosti sadržaja srebra, u mogućnosti smo da demontiramo značajan deo srebra i da ga prečistimo do 99 % čistoće.

HK „Krušik“ a.d. proizvodi dva tipa Ag-Zn akumulatora:
• tip ASC-K
• tip ASC-SK