Popunite upitnik i kliknite na pošalji

  Ime i prezime:

  Naziv firme:

  Adresa firme:

  Telefon:

  Fax:

  Email:

  Komentari:

  1. Primena baterije: (vuča, startovanje, zaštita postrojenja, osvetljenje i dr.)

  2. Informacije o tipu režima rada:
  baterija radi samostalno prema potrošačubaterija se nalazi u paralelnom modu prema potrošaču

  3. Struja pražnjenja u eksploataciji [A]:
  a) Maksimalna struja:

  b) Minimalna struja:

  c) Nominalna struja:

  4. Vreme pražnjenja [h]:

  5. Zahtevani kapacitet baterije [Ah]:

  6. Naponi u pražnjenju [V]: