HK „Krušik“ a.d. nudi niz proizvoda koji su neizostavni u vojnoj primeni. Reč je o brojnim tipovima Ni-Cd akumulatora sa sinterovanim elektrodama, kao i o Ag-Zn akumulatorima.

Ni-Cd akumulatori u vojnoj primeni

a) poluhermetični Ni-Cd akumulatori sa sinterovanim elektrodama koriste se za startovanje avionskih i helikopterskih motora proizvedenih prema licenci zapadnoevropskih zemalja

b) hermetički Ni-Cd akumulatori sa sinterovanim elektrodama imaju široku vojnu primenu u napajanju stacionarnih i prenosnih sistema veza, kao i elektronskih sklopova na borbenim sredstvima

Ag-Zn akumulatori u vojnoj primeni

  • startovanje avionskih motora na avionima ruske proizvodnje

  • za napajanje elektronskih i električnih sistema na avionima, helikopterima, podmornicama, torpedima, raketama

NAPOMENA

Pored proizvodnje navedenih tipova akumulatora i akumulatorskih baterija HK „KRUŠIK“ a.d. ima proizvodne mogućnosti za servisiranje Ni-Cd akumulatorskih baterija, kao i za reciklažu Ag-Zn akumulatora.