HK „Krušik“ a.d. proizvodi veliki broj baterija za upotrebu na železnicama. Osim širokog dijapazona proizvoda, ponuda HK „Krušik“ a.d. podrazumeva i visok kvalitet, o čemu svedoči i činjenica da upravo naše baterije koriste železnice ne samo Srbije, već i Rusije, Ukrajine, Mongolije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i drugih zemalja.

Železnice mogu da koriste niz proizvoda iz našeg programa Ni-Cd baterija:

 • za vozna sredstva

 • za signalno-sigurnosne uređaje

BATERIJE ZA VOZNA SREDSTVA

 • Baterije za dizel lokomotive

 • Baterije za dizelhidraulične (DHL) i dizelelektrične (DEL) lokomotive

 • Baterije za električne lokolomotive

 • Baterije za elektromotorne vozove (EMV)

 • Baterije za vagone

BATERIJE ZA SIGNALNO-SIGURNOSNE UREĐAJE

 • Baterije za pružne prelaze i pružne blokove

 • Baterije za elektro-vučna postrojenja

 • Baterije za lampe

 • Baterije za radio stanice

 • Baterije za stanice – Ni-Cd tip KPL

 • Baterije za dizel agregate – Ni-Cd tip KPH

HK „Krušik“ a.d. proizvodi i druge vrste baterija za lokomotive i vagone prilagođene tipu lokomotiva i vagona po želji naručioca.